Stały nadzór BHP

Stały nadzór specjalisty ds. bhp gwarantuje bieżącą kontrolę stanu bhp, a przede wszystkim prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno małe jak i duże przedsiębiorstwa.

W ramach stałego nadzoru bhp nad warunkami pracy oferujemy Państwu kompleksowy pakiet wszystkich niezbędnych usług bhp lub niektóre do wyboru wg potrzeb, np:
 • szkolenia wstępne bhp we Wrocławiu i okolicach (instruktaż ogólny),
 • szkolenia okresowe bhp w formie kursu lub szkolenia okresowe bhp jako e-learning,
 • postępowanie powypadkowe,
 • wykonanie ogólnych i szczegółowych instrukcji bhp,
 • wykonanie IBWR,
 • szczegółowa analiza i ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy,
 • analiza i ocena stanu bhp w firmie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji i rejestrów bhp,
 • nadzór nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków pracodawcy w zakresie bhp (podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 207-209, 213-225, 2376-10),
 • nadzór nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia (podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 226-233),
 • konsultacje ws. zaleceń, nakazów, decyzji i zarządzeń PIP i PIS oraz pomoc w wykonaniu nakazów i zaleceń,
 • działania związane z chorobami zawodowymi (podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 235-237).

 

 

OFERUJEMY PAŃSTWU STAŁY NADZÓR NAD SPRAWOWANIEM OBOWIĄZKÓW BHP