Szkolenia okresowe BHP jako samokształcenie kierowane

E-learning, szkolenia okresowe bhp przez inetrnet, samokształcenie kierowane - to nowoczesna forma szkoleń pozwalająca jednocześnie na oszczędność czasu i pieniędzy. E-learning jako coraz częściej wybierana forma szkoleń jest oczywiście zgodna z prawem. Serdecznie zapraszamy na szkolenia okresowe bhp online.

NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWY PRAWNE:

 1. Kodeks Pracy  art. 2373
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy ws. szkoleń z zakresu bhp z dn. 27 lipca 2004 r., Dz.U. nr 180 poz. 1860
Czym jest samokształcenie kierowane?
Wg w/w rozporządzenia przez samokształcenie kierowane rozumie się formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Samokształcenie kierowane to populany e-learning, szkolenia online, szkolenia bhp przez internet.

 

Czy szkolenia bhp przez internet są zgodne z prawem?
Szkolenia bhp w formie e-learningu, czyli samokształcenia kierowanego, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ws. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860). Ta podstawa prawna mówi, że okresowe szkolenia bhp dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno - technicznych, a także szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning).
Oferowane przez nas szkolenia są pełnoprawne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i są w pełni akceptowane przez PIP i inne organy nadzoru nad warunkami pracy.

Dla kogo szkolenia bhp online?
Szkolenia okresowe bhp w formie samokształcenia kierowanego przeznaczone są zgodnie z prawem dla wszystkich grup pracowników oprócz pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. W związku z tym na szkolenia bhp przez internet zapraszamy:
 • pracodawców,
 • osoby kierujące pracownikami,
 • pracowników administracyjno - biurowych, w tym także nauczycieli, przedstawicieli handlowych i służby medyczne,
 • pracowników narażonych na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne,
 • pracowników inżynieryjno - technicznych.

Jak to działa?

DLA PRACODAWCY

 1. ZAMÓWIENIE I PRZEKAZANIE DANYCH
  Pracodawca lub inna osoba do tego upoważniona, składa zamównie poprzez formularz (ZAMÓW  ), drogą mailową (NAPISZ  kontakt@bhpaurea.pl) lub telefoniczną (ZADZWOŃ  +48 696 076 805 ).
  Do przyznania dostępów do platformy oraz przygotowania dokumentacji ze szkolenia potrzebne są takie dane uczestników jak imię i nazwisko, data urodzenia, rodzaj stanowiska pracy, adres e-mail, dane pracodawcy.
  Na podstawie otrzymanych danych generujemy indywidualne dostępy do platformy szkoleniowej i przesyłamy je pocztą elektroniczną każdemu uczestnikowi osobno z kopią wiadomości do pracodawcy lub osoby zamawiającej szkolenie w jego imieniu (na życzenie). Dostępy przyznawane są najpóźniej do 24 godzin w dni robocze od momentu dostarczenia nam poprawnych danych.
 2. PŁATNOŚĆ
  Moment płatności oraz szczegóły organizacji pozostawiamy do ustalenia. Zwyczajowo fakturę dostarczamy po przyznaniu pracownikom dostępów do szkolenia, a płatność następuje przed dostarczeniem dokumentów do siedziby Pracodawcy.

 3. RAPORTY I DOKUMENTACJA SZKOLENIA

  W trakcie trwania szkolenia informujemy o jego postępie udostępniając raporty o osobach (imię i nazwisko), które zakończyły już szkolenie (data zaliczenia, wynik egzaminu).
  Po zaliczeniu szkolenia przez pracowników i opłacie faktury, przesyłamy Państwu (kurierem lub pocztą tradycyjną) wszelką niezbędną dokumentację ze szkolenia, tj. zaświadczenia (oryginał i odpisy) i programy szkoleń. 

 

DLA PRACOWNIKA

 1. DOSTĘP DO SZKOLENIA
  Pracownik otrzymuje na adres e-mail dostęp do platformy szkoleniowej (adres strony www, login i hasło) i dokładną instrukcję. Od tej pory może w dowolnym czasie korzystać z jej zasobów. 

 2. KORZYSTANIE ZE SZKOLENIA

  Dostęp do platformy przyznawany jest bez ograniczeń czasowych (chyba, że Pracodawca ma takie życzenie) i usuwany jest dopiero po zaliczeniu szkolenia. 
  Czas potrzebny na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu zależy jedynie od preferencji i możliwości uczestnika i czasu, jaki jest w stanie na to poświęcić. 
  Z platformy szkoleniowej można korzystać
  - w dowolnym czasie (nie ma ograniczeń co do godzin dostępu ani dnia tygodnia),
  - z dowolnego miejsca (nie ma znaczenia czy Pracownik będzie korzystał ze szkolenia w pracy czy w domu),
  - z dowolnego komputera (nie ma konieczności instalowania żadnego oprogramowania – niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu).
  Zalecamy korzystanie z każdej innej przeglądarki internetowej niż Internet Explorer, gdyż większość wersji tejże przeglądarki ma problem z wyświetlaniem niektórych składowych platformy szkoleniowej.
  Korzystanie z platformy jest proste i intuicyjne, a podczas trwania szkolenia uczestnicy mogą bez ograniczeń korzystać z konsultacji. 

 3. EGZAMIN

  Po zakończeniu zapoznawania się z materiałami uczestnik szkolenia podchodzi do krótkiego egzaminu. Jest to test jednokrotnego wyboru zawierający około 20 pytań. 
  O wyniku uczestnik jest informowany automatycznie i jest to jednocześnie potwierdzeniem zaliczenia szkolenia bhp. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp przesyłane jest do Pracodawcy.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP PRZEZ INTERNET TO

 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Zamówienie i organizacja szkolenia to dosłownie kilka chwil. Ponadto Pracownicy korzystają ze szkolenia bhp online w dowolnym czasie bez konieczności rezygnacji z ustalonego harmonogramu pracy i ważniejszych obowiązków, a Pracodawca nie traci na oddelegowaniu pracownika od pracy na dzień lub nawet dwa.

 OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY

Szkolenia okresowe bhp online są dużo tańsze niż szkolenia w formie kursu. Nie ma potrzeby wynajmu sali szkoleniowej, sprzętu, wykładowców, a Pracodawca nie traci na czasie pracy pracowników. Ponadto zawsze istnieje możliwość negocjacji ceny.

 
SPRAWNY PRZEBIEG

Organizacja i sam przebieg szkolenia online są znacznie sprawniejsze niż szkolenia w formie kursu. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie musi angażować swojego czasu i energii w znaczny sposób, a sami pracownicy są w stanie szybko, sprawnie i efektywnie wykonać szkolenie bhp.

WYGODA

Uczestnicy szkolenia mogą korzystać z materiałów szkoleniowych kiedy i gdzie chcą. Nie ma także konieczności rozpoczynania i zakończenia kursu za jednym razem.

 
 ATRAKCYJNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ I WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ

Uczestnicy szkolenia dzięki nowoczesnej i komfortowej formie nie postrzegają bhp jako nużących szkoleń, ciążącego obowiązku i straty czasu. Z pewnością wyniosą więcej wiedzy i zaangażowania w strefie bezpieczeństwa pracy. Możliwość powrotu do materiałów w dowolnym miejscu i czasie oraz przejrzysta treść pozwala na efektywniejsze przyswajanie wiedzy.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Forma szkolenia jest oczywiście zgodna z obowiązującym prawem.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NOWOCZESNE I WYGODNE SZKOLENIA BHP W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO