Cennik szkoleń, usług bhp i ppoż.

Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym cennikiem szkoleń bhp, usług bhp, szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony ppoż..
Ceny ustalane są indywidualnie.

 Szkolenia bhp

RODZAJ SZKOLENIA  1-3 os.   4-6 os.    7-10 os. 
  KURS  ONLINE  KURS  ONLINE  KURS  ONLINE
szkolenie wstępne bhp  70  -  65  -  60  -
szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  200  90  170 80  150  70 
szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych  70  40  65 35 60  30
szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych  90  70  80 60  70  50 
szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych   80  -  70  - 60   -

 Szkolenia z pierwszej pomocy

RODZAJ SZKOLENIA  1-3 os.   4-6 os.  7-10 os. 
  KURS  KURS  KURS
szkolenie dla pracowników z pierwszej pomocy  200  180  150

 Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

RODZAJ SZKOLENIA  1-3 os.   4-6 os.   7-10 os. 
  KURS  KURS  KURS
szkolenie dla pracowników z ochrony ppoż.            130  110  90

Usługi bhp

ocena ryzyka zawodowego od 120
postępowanie powypadkowe - dokumentacja wypadku przy pracy od 250
instrukcje bhp- komplet od 100
IBWR od 400
analiza i ocena stanu bhp w firmie / audyt bhp od 150
stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp od 100

Usługi ppoż.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów do ustalenia
ocena zagrożenia i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem do ustalenia
próbna ewakuacja obiektu do ustalenia
doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie od 160
przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP od 150
kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego od 100
audyt z zakresu przestrzegania przepisów ppoż. do ustalenia
stały nadzór ppoż / kompleksowa obsługa ppoż. od 100
 
 
Ceny podano w PLNCeny szkoleń bhp, ppoż. oraz z pierwszej pomocy to ceny brutto (VAT zw.). Ceny usług bhp i ppoż. to ceny netto (należy doliczyć 23% VAT).

 
Wszystkie ceny są orientacyjne. W przypadku szkoleń powyżej 10 osób cena ustalana jest indywidualnie.
 
 
W przypadku cen „od” ostateczna cena uzależniona jest od stopnia złożoności usługi i zaangażowania czasowego.

 
Na wszystkie usługi otrzymują Państwo fakturę VAT.

 
 
Zazwyczaj szkolenia ppoż. i szkolenia z pierwszej pomocy są realizowane dla min. 3 uczestników lub w cenie za min. 3 uczestników.


 
W cenie szkoleń zawsze otrzymują Państwo wszelkie niezbędne materiały edukacyjne i pomocnicze (kurs) i dostęp do platformy szkoleniowej (online), pełną dokumentację, organizację i przeprowadzenie egzaminu, raporty z przebiegu szkoleń online, dojazd, konsultacje.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
@cf