Cennik szkoleń, usług bhp i ppoż.

Zapraszamy do zapoznania się z orientacyjnym cennikiem szkoleń i usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Ceny zawsze podlegają negocjacjom.

 Szkolenia bhp

RODZAJ SZKOLENIA  1-3 os.   4-6 os.    7-10 os. 
  KURS  ONLINE  KURS  ONLINE  KURS  ONLINE
szkolenie wstępne bhp  55  -  50  -  45  -
szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami  170  90  150 80  130  70 
szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych  65  39  55 34 45  29 
szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych  90  70  80 60  70  50 
szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych   75  -  65  - 55   -

 Szkolenia z pierwszej pomocy

RODZAJ SZKOLENIA  1-3 os.   4-6 os.  7-10 os. 
  KURS  KURS  KURS
szkolenie dla pracowników z pierwszej pomocy  150  120  90

 Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej

RODZAJ SZKOLENIA  1-3 os.   4-6 os.   7-10 os. 
  KURS  KURS  KURS
szkolenie dla pracowników z ochrony ppoż.            120  100  80

Usługi bhp

ocena ryzyka zawodowego od 100
postępowanie powypadkowe - dokumentacja wypadku przy pracy od 250
instrukcje bhp- komplet od 50
IBWR od 200
analiza i ocena stanu bhp w firmie / audyt bhp od 150
stały nadzór bhp / kompleksowa obsługa bhp od 100

Usługi ppoż.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów do ustalenia
ocena zagrożenia i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem do ustalenia
próbna ewakuacja obiektu do ustalenia
doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie od 160
przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP od 150
kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego od 100
audyt z zakresu przestrzegania przepisów ppoż. do ustalenia
stały nadzór ppoż / kompleksowa obsługa ppoż. od 100
 
 
Ceny podano w PLNCeny szkoleń bhp, ppoż. oraz z pierwszej pomocy to ceny brutto (VAT zw.). Ceny usług bhp i ppoż. to ceny netto (należy doliczyć 23% VAT).

 
Wszystkie ceny są orientacyjne podlegają negocjacjom. W przypadku szkoleń powyżej 10 osób cena ustalana jest indywidualnie.
 
 
W przypadku cen „od” ostateczna cena uzależniona jest od stopnia złożoności usługi i zaangażowania czasowego.

 
Na wszystkie usługi otrzymują Państwo fakturę VAT.

 
 
Zazwyczaj szkolenia ppoż. i szkolenia z pierwszej pomocy są realizowane dla min. 3 uczestników lub w cenie za min. 3 uczestników.


 
W cenie szkoleń zawsze otrzymują Państwo wszelkie niezbędne materiały edukacyjne i pomocnicze (kurs) i dostęp do platformy szkoleniowej (online), pełną dokumentację, organizację i przeprowadzenie egzaminu, raporty z przebiegu szkoleń online, dojazd, konsultacje.

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY