Analiza i ocena stanu bhp

Zastanawiasz się czy Twoja firma spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy? A może nie posiadasz obowiązkowej corocznej analizy stanu bhp? Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWY PRAWNE:

  1. Kodeks Pracy art. 2071
  2. Kodeks Pracy art. 23714
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. ws. służby bhp, Dz.U. nr 109 poz. 70

Pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Analiza i ocena stanu bhp w firmie wskazuje czy pracodawca wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków w odpowiedni sposób.

 

Analiza bhp to jednocześnie jeden z najważniejszych dokumentów w firmie. Oceny stanu bhp powinny być wykonywane minimum raz w roku i oprócz oceny stanu faktycznego powinny zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych dążących do zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz mających na celu poprawę warunków pracy. 

OFERUJEMY PAŃSTWU SZCZEGÓŁOWĄ ANALIZĘ BHP ORAZ UDOKUMENTOWANIE STANU BHP